MENU


    

DIREKTORI KETUA JABATAN MAJLIS PERBANDARAN PENGERANG

BIL

NAMA

JAWATAN

1

Puan Hajah Zihan Binti Ismail

Yang DiPertua (N54)

07-8862693

zihan@mppengerang.gov.my

2

Encik Mohd Mackeen Bin Mohd Shafiee

Setiausaha (N52)

07-8862694

mackeen@mppengerang.gov.my

3

Puan Nor Akilah binti Ali

Pegawai Tadbir (N41)

Jabatan Khidmat Pengurusan

07-8862611

akilah@mppengerang.gov.my

4. Puan Nursyazrina binti Mohd Sabirin

Akauntan (W41)

Jabatan Kewangan

07-8862703

syazrina@mppengerang.gov.my

5. Encik Zulkepli bin Welang

Pegawai Penilaian (W44)

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

07-8862630

zulkepli@mppengerang.gov.my

6. Encik Muhammad Nazrin Bin Said@Hasan

Jurutera Mekanikal & Elektrikal (J41)

Jabatan Kejuruteraan

07-8862643

nazrin@mppengerang.gov.my

7. Puan Norzahratul Binti Nordin

Pegawai Kesihatan Persekitaran (U41)

Jabatan Kesihatan Awam & Perlesenan

07-8862698

zahratul@mppengerang.gov.my

8.

Encik Muhammad Suffian bin Abd Razak

Pegawai Perancang Bandar (J44)

Jabatan Perancang Bandar & Landskap

07-8862696

suffian@mppengerang.gov.my

9. Encik Mohd Rezuan Daud

Arkitek (J41)

Jabatan Kawalan Bangunan

07-8862701

rezuan@mppengerang.gov.my

10.

Encik Mohamed Noor Hafidz bin Othman

Pegawai Tadbir (N41)

Jabatan Pembangunan Masyarakat

07-8862662

hafidz@mppengerang.gov.my

11. Kapten Mohd Huzaimi bin Hashim (Bersara)

Pegawai Penguatkuasa (KP41)

Jabatan Penguatkuasaan

07-8862664

huzaimi@mppengerang.gov.my

12.

Encik Amminurasheed bin Abu Bakar

Pegawai Perancang Bandar (J41)

Unit Pusat Setempat (OSC)

07-8862684

rasheed@mppengerang.gov.my

13. Encik Lokman Aiman Bin Karjoo

Pegawai Undang-Undang (L41)

Unit Undang-Undang

07-8862714

lokman@mppengerang.gov.my

legalunit@mppengerang.gov.my

14. Puan Khairatul Salwa binti Abd. Jalil

Pegawai Tadbir (N41)

Unit Integriti

07-8862704 / 2749

salwa@mppengerang.gov.my

integriti@mppengerang.gov.my

15. Encik Izahar bin Sabtu

Pegawai Tadbir (N41)

Unit Komunikasi Korporat & Perhubungan Awam

07-8862710

izahar@mppengerang.gov.my

aduanmpp@mppengereng.gov.my

16. Encik Nurfaiz Aizat bin Mohd Azmi

Juruaudit (W41)

Unit Audit Dalam

07-8862715

aizat@mppengerang.gov.my